Administratorem danych osobowych jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą przy ul. Rosoła 44a, 02-786 Warszawa, e-mail: fundacja@cpcd.pl, tel.: 22 648 38 91/92.

Wybierz placówkę

Nazwa Województwo Powiat Gmina
Dodaj placówkę